BeZaVa Abracadabra

slide32

Er is nogal wat te doen over de BeZaVa. BeZaVa staat voor Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Ook wel Modernisering Ziektewet genoemd.

Kort en goed komt het er op neer dat de ondernemer zich kan en moet verzekeren tegen ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid van zijn personeel en dat daar wat veranderingen in komen. Ook in de te betalen premie.

Hoe werkt de gedifferentieerde premie opbouw ?

  1. Kleine werkgevers (tot een loonsom van € 319.000,-)

De gedifferentieerde premie is afhankelijk van de Ziektewet- of WGA-uitkeringen in de sector waar deze werkgever toe behoort.

  1. Middelgrote werkgevers (vanaf een loonsom van € 319.000,- tot € 3.190.000,-)

De gedifferentieerde premie is een mix van de sectorpremie en de individuele werkgeverspremie.

  1. Grote werkgevers (vanaf een loonsom van € 3.190.000,-)

De gedifferentieerde premie is afhankelijk van de Ziektewet- of WGA-uitkeringen, die het UWV voor deze werkgever heeft betaald (individuele werkgeverspremie).

Situatie 1 – Werkgever is WGA eigenrisicodrager

Een werkgever heeft in het verleden gekozen om eigenrisicodrager te zijn en uit het publieke bestel (UWV) te stappen. Dit geldt alleen voor de vaste medewerkers. Deze werkgever heeft hiervoor een verzekering afgesloten om de financiële verplichtingen die voortvloeien af te dekken. Per 1 januari 2017 worden de WGA Flex en de WGA Vast samengevoegd.
Het Eigenrisicodrager schap komt hiermee tot een einde omdat de garantieverklaring alleen is afgegeven voor WGA Vast. De werkgever dient vóór 1 oktober 2016 een keuze te maken om per
1 januari 2017 WGA Eigenrisicodrager (Flex en Vast) te worden (privaat verzekeren), indien de werkgever niets doet dan gaat deze automatisch naar het publieke bestel (UWV).


Situatie 2 – Werkgever is geen WGA eigenrisicodrager

Op dit moment is deze werkgever publiek verzekerd bij het UWV en worden de financiële verplichtingen voor vaste medewerkers, die voortvloeien vanuit de WGA, doorberekend aan de werkgever. De kosten voor de tijdelijke medewerkers worden nu nog middels een apart werkgeversrisicopercentage doorbelast aan de werkgever. Vanaf 1 januari 2017 worden de kosten voor tijdelijke medewerkers samengevoegd met de kosten voor de vaste medewerkers en hierdoor in één keer toegerekend (middels uw premie) aan deze werkgever. De werkgever heeft nu dus ook de keuze om of bij het publieke bestel te blijven of om Eigenrisicodrager te worden voor zowel WGA Vast als WGA Flex.

Wat is het verschil tussen eigen risico dragen Ziektewet en eigen risico dragen WGA?

Ziektewet: De Ziektewet gaat over de periode dat een zieke medewerker uit dienst gaat, totdat hij 104 weken ziek is geweest. Bij de Ziektewet stelt de werkgever zelf de hoogte van de Ziektewetuitkering vast en keert de werkgever deze zelf uit. Ook is hij verantwoordelijk voor de Poortwachter verplichtingen tijdens de Ziektewetperiode en de re-integratie tijdens de WGA-periode.

WGA: deze gaat over de periode na 104 weken ziekte, nadat het UWV deze medewerker voor minstens 35% arbeidsongeschikt heeft beoordeeld. Bij de WGA stelt het UWV de arbeidsongeschiktheid vast, doet de WGA-uitkering en declareert deze bij de werkgever.

Maak een keuze!

Indien de werkgever geen keuze maakt dan wordt door de overheid de keuze voor deze werkgever gemaakt. De werkgever blijft dan komende drie jaar in het publieke bestel (UWV).

Snapt u het allemaal nog? Wij kunnen ons voorstellen van niet. Daar zijn adviseurs voor. Bel gewoon even of stuur een mailtje en wij zoeken een en ander voor u uit.

Ron Dubbeld