Dweilen met de kraan open

 

Waterschade. Geloof mij nu maar, daar krijg je minimaal een keer in je leven mee te maken. Want lekkende waterleidingen, vloerverwarming, riolering en afvoeren zijn aan de orde van de dag. En ook op de waterleiding aangesloten apparaten, zoals koffieautomaten en waterkoelers, kunnen een behoorlijke waterschade veroorzaken. En dan heb ik het nog niet eens over de waterschade door hevige regenval en storm. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen, daar blijf ik bij. 

Lekkage heeft verschillende oorzaken en schade kan op verschillende momenten ontstaan. Omdat leidingen zich in muren en vloeren bevinden duurt het best lang voordat de lekkage zichtbaar wordt en het herstel is arbeidsintensief. Heel raar maar het blijkt dat schade aan de leidingen zich vooral in relatief jonge woningen voordoet. En een schatting door brandverzekeraars geeft aan dat 20 procent van de schade op particuliere polissen waterschades betreft en daarvan weer de helft veroorzaakt wordt door lekkende leidingen. Dat is nogal wat.

De verzekeraars vergoeden uiteraard de schade door leidingbreuk, het is een onvoorzien voorval. Daar schades zich pas een aantal jaren na de oplevering van het bouwwerk voordoen, is het bijna ondoenlijk een verantwoordelijke partij aan te wijzen. Bij veel nieuwbouwwoningen is bijvoorbeeld de badkamer, keuken en toilet casco afgeleverd en door andere partijen verder afgewerkt.

Nieuwbouw

Bij nieuwbouw blijkt het niet goed bevestigen en aanknellen van de leiding koppelingen leiden tot lekkage en dus schade. Komt waarschijnlijk dat nieuwbouwprojecten het werk wordt aanbesteed aan soms wel tientallen onderaannemers. Controle is dan moeilijk. Ook de inzet van ongeschoold personeel neemt steeds meer toe. Goedkoop en men denkt dat ‘iedereen’ wel kan klussen. Als de installateur goed opgeleid is, de gebruiksaanwijzingen niet alleen leest maar ook uitvoert en het juiste materieel gebruikt kan er verder weinig mis gaan. Nacontrole is wel altijd belangrijk. En dit alles onder de noemer: haastige spoed is zelden goed. Gun de installateurs de tijd om alles, ook de controles, goed uit te voeren. Een nieuwe wet, die in zal gaan op 1 januari 2018, zorgt voor versterking van de positie van de particuliere en zakelijke bouwconsument. Dit zal leiden tot een stabielere relatie tussen de opdrachtgever, de bouwconsument en de bouwende partijen. Bij de oplevering van het gouwwerk zal de aannemer moeten aantonen dat aan alle regels is voldaan, zo niet zullen er herstelwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden.

Bestaande bouw

Bij bestaande bouw is het kwaad al geschied en zit er een tijdbom in muren en vloeren. Slechte koppelingen zijn bijna onmogelijk op te sporen. Schades voorkomen is dan praktisch niet te doen. Er zijn wel nieuwe innovatieve detectietechnieken ontworpen die een preventieve bijdrage kunnen leveren.

Bij dit hele verhaal geldt: wees je bewust van het feit dat waterschade zou kunnen ontstaan en probeer zo veel mogelijk schade te voorkomen. Dweilen met de kraan open is te laat!

En kijk eens voor de aardigheid op www.verzekeraars.nl, er bestaan preventiekaarten.

Ron Dubbeld

 

 

(tekst:Ingeborg Baumann)