Ondernemers stimuleren

 

We zijn uitgesproken over de outfit van Koningin Maxima en de nodige grappen over Willem Alexander zijn gepasseerd via de sociale media. Het wordt dus tijd om eens op een rijtje te zetten wat de tweede dinsdag in september gepresenteerde Miljoenennota nu precies betekent voor u als ondernemer. Later zullen we de particulieren, en dan vooral de arbeidsmarkt en de koopkracht onder de loep nemen.

Bedrijven, vooral die in het midden- en kleinbedrijf waar Dubbeld Assurantiën in gespecialiseerd is, krijgen voordeel door een verlenging van de eerste belastingschijf in de vennootschapsbelasting. Vanaf 2018 wordt de grens van de eerste schijf verlengd van € 200.000 naar € 250.000. Ook per 2020 en 2021 wordt deze eerste schijf wat ruimer. Op deze manier valt een groter deel van de winst in het belastingtarief van 20%.

Het kabinet zal vanaf 2017 jaarlijks zo’n 50 miljoen euro beschikbaar stellen voor de stimulering van start-ups en het MKB. Er komt een verruiming van de zogenaamde ‘gebruikelijk-loonregeling’ voor innovatieve starters. Eigenaren houden hierdoor meer geld over om in de onderneming te investeren.

Bent u werknemer in een bedrijf waarin u een aanmerkelijk belang hebt? Dan geldt voor u de gebruikelijk-loonregeling. Bent u de fiscale partner of het kind van de aanmerkelijkbelanghouder? En stelt u vermogen beschikbaar aan de vennootschap of coöperatie? Dan geldt de gebruikelijk-loonregeling ook voor u.

Wat is de gebruikelijk-loonregeling?

De gebruikelijk-loonregeling houdt in dat een aanmerkelijkbelanghouder wordt geacht een loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid. De laatste 3 jaar stond dit loon dat een ondernemer zichzelf mag toekennen stabiel op € 44.000. Ongeacht wat het aantal geïnvesteerde arbeidsuren waren.

Hebben anderen een hoger loon?

Is het gebruikelijk dat anderen bij de meest vergelijkbare werkzaamheden een hoger loon krijgen? Dan stellen wij het loon op het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% (in 2015 en 2016) of 70% (in 2014) van het hogere gebruikelijk loon, maar ten minste het loon dat de Belastingdienst gebruikelijk vindt.
  • het loon van de meestverdienende werknemer of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap

Als u aannemelijk kunt maken dat het gebruikelijk loon lager moet zijn, mag u het loon op dit lagere bedrag stellen.

Hebben anderen een lager loon?

Is het gebruikelijk dat anderen bij de meest vergelijkbare werkzaamheden een lager loon krijgen? En kunt u dat aannemelijk maken? Dan stellen wij het loon op dat lagere bedrag. Daarbij moet u een vergelijking maken met de meest vergelijkbare werkzaamheden uit loondienst waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt.

Zoals gezegd betekent dit dat eigenaren meer geld overhouden om in hun onderneming te steken. Investeren zorgt voor continuïteit en zelfs progressie. Dat is een van de grondbeginselen van de economie.

Wij kunnen ons voorstellen, een ondernemer moet gewoon kunnen ondernemen en zich met zijn vak bezig houden, dat u wilt weten wat bovenstaande nu precies voor u als ondernemer inhoudt. Ron Dubbeld geeft u hier graag advies in.

Want of u nu een transportbedrijf heeft, fietsenmaker, bakker of aannemer bent, u moet gewoon blijven doen waar u goed in bent. Dubbeld kan dan weer geen brood bakken of een huis verbouwen. Maar weet wel wat er gaande is en kan de ondernemer te ontzorgen. Om die vreselijke term maar eens te gebruiken.