Onzekere Sociale Zekerheid

 

Er is inmiddels een nieuwe regering. En zekerheid is een mooi woord, vooral in combi met sociaal. Maar beloftes zijn niet nagekomen, overleg is mislukt. Wat is er nog over van die zekerheid?

AOW

De AOW leeftijd blijft stijgen en kent alleen maar verliezers, getuige de ook stijgende WIA instroom. (uitkering die je krijgt na 2 jaar aaneengesloten ziek zijn) Maar staatssecretaris Stijnsma drukte alle kritiek de kop in: ,,De maatregel is noodzakelijk vanwege de ontgroening en vergrijzing en andere oplossingen zijn niet uitvoerbaar.’’ Daarnaast schijnt de medische oorzaak van de WIA instroom te divers te zijn en is een definitie van ‘zwaar beroep’ niet te geven. Plus dat de besparing 12 miljard schijnt te bedragen. Ga daar maar eens tegen vechten.

Wat kunnen adviseurs Inkomensverzekering daar tegen doen?

  • De steeds hoger wordende AOW leeftijd moet wel aansluiten op de inkomensverzekering. Dus: een jongere werknemer heeft weinig aan een dekking tot 67 jaar.
  • De stijgende WIA instroom is inderdaad zichtbaar, deze kosten komen uiteindelijk terecht bij werkgevers via premies.

Werkgevers hebben tegenwoordig echter de keus om eigen risico’s te dragen of juist niet meer. De premies voor UWV zijn voor 2018 redelijk stabiel. Wat ook speelt is dat sinds vorig jaar de regels op de Arbowet zijn aangescherpt, met name het recht op second opinion. Een ander punt rond ziekteverzuim is de discussie rond privacy, alleen de bedrijfsarts mag het –deel-herstel van de zieke werknemer vaststellen.

Gevolgen:

  • Langer een hoger verzuimpercentage
  • Meer uitkering
  • Hogere verzuimpremies

Ga er maar aanstaan als werkgever.

En zo zijn er nog meer regeltjes en wetten die maken dat de werkgever en ook de ZZPer niet meer weet waar hij aan toe is. Zoals bijvoorbeeld de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Adviseurs maken hun borst dus nat om bij te blijven en goed te kunnen blijven adviseren in deze complexe materie. Ik ook!

De komende periode zullen knopen worden doorgehakt, er is werk aan de winkel.

In de tussentijd kunt u me natuurlijk altijd benaderen voor advies en updates.

Ron Dubbeld