De regels die er toe doen bij partnerpensioen

Het lijkt vanzelfsprekend, zeker na een jarenlang huwelijk of contract, dat als een (gewezen) deelnemer aan een pensioenregeling komt te overlijden de partner recht heeft op partnerpensioen. Of toch niet? Ik ga proberen de kleine lettertjes uit te leggen.

Partnerpensioen wordt ook wel nabestaandenpensioen genoemd maar onder dit begrip valt ook het wezenpensioen en in dit blog hebben we het alleen over het partnerpensioen. En wat is partnerpensioen dan wel?

Partnerpensioen

Een geldelijke, vastgestelde uitkering voor de echtgenoot, de (geregistreerde) partner, de gewezen echtgenoot of partner wegens het overlijden van de werknemer of gewezen werknemer, zo zegt de Pensioenwet.

De wet op de Loonbelasting geeft trouwens een vergelijkbare definitie. Maar definities zijn niet per definitie dekkend voor alle gevallen. In de pensioenregeling van een van de grootste pensioenuitvoerders vinden we een soort ‘drietrapsraket’ voor het in aanmerking komen voor een partnerpensioen.

Het moet gaan om een huwelijk of geregistreerd partnerschap of er moet een gemeenschappelijke huishouding zijn geweest. Dit dekt dan het niet getrouwd of geregistreerd partner te zijn geweest. Er dient wel een notarieel samenlevingscontract te bestaan, men moet op 1 adres ingeschreven staan en geen bloedverwanten zijn in de rechte lijn. Plus dat de pensioenuitvoerder voor het overlijden van al deze zaken op de hoogte moet zijn gesteld. Dan moet ook nog de relatie zijn begonnen voor de pensioengerechtigde leeftijd en de deelnemer mag niet overleden zijn binnen een jaar na het begin van de relatie terwijl het overlijden op basis van de gezondheid van de partner te verwachten zou zijn. Dit is de zogenaamde sterfbedclausule en is bedoeld, logisch, om te voorkomen dat mensen partner worden alleen om een levenslange uitkering te verkrijgen.

De rest van de pensioenuitvoerders stellen soortgelijke eisen, al dan niet met uitzonderingen. Kijk dat eens na thuis, of laat mij het uitvogelen. Daar ben ik voor.

Want het zou wel heel verdrietig zijn als blijkt dat je jarenlange, hechte en liefdevolle relatie je niet het recht verleent om te genieten van het partnerpensioen, alleen door de regels waar je niet aan voldoet. En dan komt best vaak voor, vooral ouderen gaan niet nog eens trouwen of hun relatie op een andere manier officieel bezegelen. En het klinkt een beetje uitgekookt om dat na te kijken of te vragen maar als je partner eerder getrouwd was heeft de ex partner, als dat is vastgelegd, recht op het partnerpensioen. Ook al ben je al jaren en jaren samenwonend.

Hardheidsclausule

Verzekeraars zijn geen boemannen, ze hebben wel te maken met regels en wetten, of diegene die jouw aanvraag partnerpensioen behandelt dat nu wil of niet.  In sommige gevallen is de ‘hardheidsclausule’ echter van toepassing. Met behulp van deze clausule is het mogelijk een bepaling uit de pensioenregeling niet toe te passen of er vanaf te wijken, als de toepassing leidt tot ernstige onrechtvaardigheid.

Advies

Deelnemers aan een pensioenregeling zouden zich meer in de regels moeten verdiepen, of zoals eerder gezegd, dat laten door een financieel expert. Niet alleen voor jezelf maar juist voor het verzorgd achterblijven van je partner. En het creëert financiële rust, heel belangrijk en iets waar ik in mijn werk voor sta!

Ron Dubbeld