Waarborgfonds Motorverkeer

Waar is de dader?

En ja hoor, kom je terug van de supermarkt met twee zware tassen en ontdek je dat je auto een behoorlijke deuk heeft opgelopen. Duidelijk door een andere auto, de verfsporen zitten er nog op. Dader nergens te bekennen. Dit is slechts een van de vele gevallen waarbij je even met je handen in het haar zit want waar verhaal je de geleden schade op?

Voor dit soort gevallen, ook schade die is veroorzaakt met een gestolen motorvoertuig, is in 1965 het Waarborgfonds Motorverkeer opgericht. Schade door bijvoorbeeld vandalisme wordt niet vergoed trouwens.

Hoe te handelen?

Uiteraard kunt u altijd bij mij terecht maar het is wel handig om ter plekke te weten hoe te handelen. Kijk maar naar onderstaande eisen, die meestal niet achteraf geregeld kunnen worden.

Autoschade door een onbekende dader? Voor onder meer de volgende autoschades doet u een beroep op het Waarborgfonds:

 1. Parkeerschade
 2. Deuken
 3. Lakschade

Heeft een onbekend of onverzekerd voertuig materiële schade veroorzaakt aan uw fiets of woning? Of erger, heeft u letselschade? Ook dan kunt u een beroep op het Waarborgfonds doen.

Eigen risico

Het eigen risico bij het Waarborgfonds autoschade hangt af van de situatie. Bij schade door een gemoedsbezwaarde, (iemand die vanuit een bepaalde overtuiging niet verzekerd is), een onverzekerd of gestolen voertuig geldt bijvoorbeeld geen eigen risico voor het Waarborgfonds. Tip: scroll even naar beneden voor de checklist. Hierin leest u meer over autoschade door een onbekende dader, gemoedsbezwaarde of onverzekerd voertuig. Het Waarborgfonds kent wel een eigen risico als de schade is veroorzaakt door onbekend voertuig. In dat geval betaalt u € 250,- als eigen risico.

Wanneer vergoeding?

Naast de voorwaarde dat de schade door een motorvoertuig moet zijn veroorzaakt, kent het Waarborgfonds nog een aantal basisvoorwaarden. Is 1 van deze 5 basisvoorwaarden voor u van toepassing? Dan kunt u bij autoschade het Waarborgfonds inschakelen:

 1. De veroorzaak reed na de schade door en u kunt zijn identiteit niet achterhalen
 2. U weet wie de veroorzaker is, maar het voertuig is niet verzekerd
 3. De schade is veroorzaakt door een gestolen voertuig en de dader wist dat
 4. Het motorvoertuig dat de schade heeft veroorzaakt, was wel verzekerd. Maar de verzekeraar is failliet
 5. De veroorzaker is een gemoedsbezwaarde

Aangifte

Heeft u schade aan uw auto en is de dader onbekend? Doe dan binnen 14 dagen aangifte bij de politie. Het Waarborgfonds vergoedt alleen de autoschade als u binnen 14 dagen heeft geprobeerd de dader te achterhalen. Aangifte doen van autoschade door een onbekende dader, is 1 van de manieren om de dader te achterhalen.

Onbekende dader

Heeft u schade aan uw auto en is de dader onbekend of onverzekerd? Dan kunt u bij het Waarborgfonds autoschade claimen. Dit kan nadat u uw best heeft gedaan om de dader te achterhalen. Dat kan bijvoorbeeld door:

 1. Aangifte te doen bij de politie
 2. Een buurtonderzoek te houden
 3. Een oproep te doen via een advertentie

Getuigen

Ontdekt u tijdens het buurtonderzoek dat mensen iets hebben gezien? Bijvoorbeeld het kenteken van de auto van de dader. Of komen er reacties op uw advertentie? Laat de reacties vastleggen in een getuigenverklaring van het Waarborgfonds. Een getuigenverklaring is een middel om aan het Waarborgfonds aan te tonen dat uw auto is aangereden door een onbekend gebleven motorrijtuig. U vindt het formulier Getuigenverklaring op waarborgfonds.vereende.nl/downloads-formulieren.

Checklist

 1. Autoschade door onbekende dader, gemoedsbezwaarde of onverzekerd voertuig? Doe binnen 14 dagen aangifte bij de politie.
  Is de dader onbekend? Houd binnen 14 dagen een buurtonderzoek en doe een oproep via een advertentie in bijvoorbeeld de lokale krant.
  3. Verzamel bewijzen waaruit blijkt dat de autoschade is veroorzaakt door een onbekend gebleven of een onverzekerd motorvoertuig en dat de auto niet al eerder beschadigd was. Denk aan: getuigenverklaringen, foto’s van de autoschade, foto’s van onderdelen van de andere auto die mogelijk op de grond liggen, een omschrijving van de auto of dader en foto’s van sporen.
  4. Dien op www.wbf.nl de claim en de getuigenverklaringen in. Meesturen: kopie van het Europees schadeformulier, het politierapport, schadebegrotingen en ander bewijsmateriaal.
  5.Wacht de reactie van het Waarborgfonds af. Het Waarborgfonds laat u weten of zij de autoschade wel of niet vergoeden en zo ja, welk bedrag u ontvangt.

 

Bron: De Vereende, Generali. ©Ingeborg Baumann