Financiering eigen woning

Als u een hypotheek zoekt, wilt u natuurlijk de beste. Een hypotheek die past bij uw situatie van dit moment, maar ook een hypotheek die rekening houdt met veranderende omstandigheden.

De financiële gevolgen van het kopen van een eigen woning Aan het kopen van een eigen woning zijn lasten verbonden welke periodiek terug komen. U moet daarbij denken aan de volgende lasten:

  • de maandelijkse rente voor de hypothecaire lening;
  • eigenaarsbelasting van de woning;
  • verzekeringspremie voor de opstalverzekering;
  • onderhoudskosten

Bij dit overzicht hoort eigenlijk ook de aflossing van de hypotheek. De aflossing wordt echter apart genoemd, omdat aflossen van de hypotheek eigenlijk een vorm van sparen is. Iedere maand neemt de hypothecaire schuld een klein beetje af. Welke lasten verbonden zijn aan de hypotheek hangt af van de gekozen hypotheekvorm en de gekozen hypotheek constructie, wist u bijvoorbeeld dat u een woning kunt kopen en de grond direct weer kan doorverkopen , dit kan in veel situaties toch weer een verrassend voordeel opleveren.

Deze constructie wordt kopen met erfpacht.

Een hypotheek bestaat uit verschillende onderdelen:

  1. het bedrag dat u leent
  2. de manier waarop u het terugbetaalt
  3. de rente die u betaalt

Uw woning is het onderpand voor de lening. Hierdoor heeft een bank het recht uw woning te verkopen als u niet meer kunt betalen.

Kosten koper

2. Uw lening terugbetalen

U kiest een manier om uw lening terug te betalen. Dit heet de hypotheekvorm. Zoekt u zekerheid? Kies dan voor een manier waarbij u maandelijks de lening terugbetaalt of spaart. U kunt ook kiezen om niet elke maand een deel terug te betalen of te sparen. U moet dan zelf zorgen dat u genoeg geld heeft om de lening aan het eind van de looptijd terug te betalen.

3. Hypotheekrente betalen

Over het geld dat u leent, betaalt u elke maand rente. Kiest u voor een vaste rente, dan weet u precies hoeveel rente u betaalt voor de periode die u afspreekt. Kiest u voor een variabele rente, dan kan het rentepercentage elke maand stijgen of dalen. Daardoor kan het maandbedrag veranderen.

Wat is variabele rente?
Bij een variabele rente kan het rentepercentage elke maand stijgen of dalen. Het bedrag dat u aan rente betaalt, kan dus ook iedere maand anders zijn. U heeft hierdoor geen zekerheid over de hoogte van uw maandlasten. Als de rente bijvoorbeeld stijgt, betaalt u ook meer.

Wat is vaste rente?
Bij een vaste rente blijft uw rentepercentage gelijk voor de tijd die u met ons afspreekt. Bijvoorbeeld voor 10 jaar. Dit noemen we de rentevastperiode. Een vaste rente heeft als voordeel dat u iedere maand hetzelfde bedrag aan rente betaalt.

Vaste rente met rentebedenktijd
Bij een vaste rente met rentebedenktijd kiest u in de laatste 2 jaar van de rentevastperiode wanneer u uw nieuwe rente in laat gaan. Denkt u dat de rente gaat stijgen? Dan kunt u de rente vastzetten zodra de rentebedenktijd ingaat. Verwacht u dat de rente gaat dalen? U kunt dan wachten met het vastzetten van de rente.

Wat gebeurt er als u niet meer kunt betalen?
Het kan gebeuren dat u uw maandbedrag niet meer kunt betalen. Bijvoorbeeld omdat u werkloos bent of omdat u gaat scheiden. Als u niet meer betaalt of kunt betalen, mag de bank uw woning verkopen. Maar wij zoeken natuurlijk eerst samen naar een oplossing

Geldproblemen door de economische crisis
Door de economische crisis raken meer mensen werkloos. Ook is het moeilijker om een woning te verkopen. Denkt u dat u zelf geldproblemen krijgt? Wij denken graag met u mee over een oplossing. Maak in dat geval een afspraak met ons.

Schuld na de verkoop van uw woning
Als u uw woning verkoopt, moet u uw lening terugbetalen. Misschien levert uw woning minder geld op dan de hoogte van de lening. U houdt dan een schuld over. Ook dit deel van de lening moet u aan ons terugbetalen. En u blijft rente betalen totdat u de lening helemaal heeft terugbetaald.

Voorkom problemen
Komt u in een situatie terecht waarbij u uw maandbedrag niet meer kunt betalen? Neem dan altijd contact met ons op. Wij zoeken samen met u naar een oplossing. Alleen als het echt niet anders kan, verkoopt een bank uw woning.

Eenmalig betaalt u bij de aankoop van de woning de kosten om eigenaar te worden. Dit zijn eenmalige kosten en betreft onder meer de overdrachtsbelasting, notariskosten en de kadastrale rechten.