Kritische vragen hypotheken

Hypotheek afsluiten
Kritische vragen over alles wat te maken heeft met een hypotheek afsluiten.

Wat is de maximale hypotheeklening?
Bij het bepalen van de maximale hypotheek zijn twee dingen belangrijk:

 1. Het bedrag dat banken mogen uitlenen op basis van de waarde van uw woning en uw inkomen. Dit maximale bedrag kunt u bijna altijd online berekenen op de websites van de aanbieder.
 2. Nog belangrijker is wat u zelf maximaal wilt lenen en wat u per maand kunt uitgeven aan woonlasten. Denk bij een hypotheek altijd vooruit. Neemt u bijvoorbeeld een hypotheek op twee inkomens? Hoe zeker bent u er dan van dat u over een paar jaar allebei nog evenveel verdient? En houdt u voldoende geld over om leuke dingen te doen? Ga ook goed na of u aanvullende verzekeringen nodig hebt. Een opstalverzekering is altijd verplicht. Een overlijdensrisicoverzekering meestal ook. U kunt er zelf voor kiezen om ook andere risico’s te verzekeren. Zoals arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid. Deze aanvullende verzekeringen maken namelijk ook deel uit van uw netto maandlasten.

 

Waar moet ik op letten bij het uitkiezen van een bank of verzekeraar waar ik mijn hypotheek afsluit?
U gaat natuurlijk niet met de eerste de beste een verbintenis van dertig jaar aan. Let dus niet alleen op het rentetarief. Let ook op de service en continuïteit na het afsluiten. Hoe lang is deze hypotheekverstrekker al actief? En hoe lang blijft dat nog zo? Een ogenschijnlijk aantrekkelijke aanbieder kan zich terugtrekken uit de markt. Dan is het de vraag welke rente u krijgt als u de rente opnieuw moet vastzetten of als u uw hypotheek wilt verhogen.

 

Waarom heb ik een financieel adviseur nodig? Ik kan alles toch ook zelf regelen?
Koopt u een woning? Schakel dan altijd een financieel adviseur in. U gaat over grote bedragen beslissen die uw financiële situatie bepalen voor de lange termijn. Een verkeerde beslissing kan u duizenden euro’s kosten. Een financieel adviseur weet precies wat belangrijk is als u een hypotheek afsluit. Ook is hij goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de markt. Met zijn ervaring weet hij welke hypotheekvorm van welke hypotheekverstrekker het beste bij u past. Niet alleen qua prijs, maar ook wat de voorwaarden betreft.

 

Moet ik alle financiële zaken rond mijn hypotheek wel bij één partij afnemen?
Nee, dit is niet verplicht en ook niet altijd het beste advies. Vaak krijgt u bij een hypotheek namelijk ook advies over andere financiële diensten. Zoals een overlijdensrisicoverzekering. Die is meestal verplicht als u een hypotheek afsluit. U bent vrij in de keuze van de aanbieder daarvan. Het lijkt makkelijk en logisch om dit bij dezelfde geldverstrekker te doen. Toch hoeft dat niet de beste deal te zijn. Het is slim om samen met uw financieel adviseur na te gaan wat voor u het meest gunstig is. Zowel wat betreft de prijs als de voorwaarden.

 

Betaal ik afsluitkosten voor mijn hypotheek? Aan wie en hoeveel?
Ja. Betaalt de bank uw financieel adviseur met provisie? Dan brengt de bank afsluitkosten bij u in rekening. Betaalt u uw financieel adviseur rechtstreeks, bijvoorbeeld op basis van een uurtarief? Dan brengt de bank geen afsluitkosten in rekening. Wij raden u aan de financieel adviseur te vragen om de kosten te specificeren. Afsluitkosten zijn vooral advieskosten en verschillen per tussenpersoon. Gangbaar is dat u tussen 1 en 1,5 procent afsluitkosten betaalt.

Sluit u een hypotheek af voor een eigen woning? En niet voor andere doelen, zoals een auto, caravan of tweede huis? Dan zijn de kosten van het regelen van een hypotheek vaak aftrekbaar. Wij raden u aan dit na te vragen bij een goede, onafhankelijke financieel adviseur. Hieronder leest u welke kosten u meestal kunt aftrekken als u een hypotheek afsluit:

 • de afsluitprovisie of advies- en bemiddelingskosten tot 1,5 procent van de hypotheeksom;
 • taxatiekosten van het onderpand;
 • notariskosten om de hypotheek te registreren (hypotheekakte);
 • kosten voor de Nationale Hypotheek Garantie (0,55 procent) van de lening;
 • kosten om een eventueel verplichte bouwkundige keuring te financieren;
 • overige kosten om een eigen woning te financieren.

 

Wat zijn gebruikelijke taxatietarieven en waar moet ik op letten?
Ook hier geldt dat u scherp moet zijn op de kwaliteits-prijsverhouding. De kosten van een taxatierapport staan niet vast, de minimale kwaliteitseisen wel. Kosten verschillen per taxateur en zijn soms zelfs onderhandelbaar. Het taxatierapport én de taxateur die het taxatierapport opstelt moeten sinds de kredietcrisis aan steeds hogere eisen voldoen. Soms keurt de hypotheekverstrekker een taxatierapport af, omdat het niet voldoet aan de minimale eisen. Met alle onnodige kosten van dien. Op www.nhg.nl kunt u nalezen aan welke eisen een taxatierapport moet voldoen.

 

Kan ik besparen bij het kiezen van een notaris?
Als koper kiest u de notaris doorgaans zelf. De kosten van een notaris lopen onderling uiteen. Raadpleeg een vergelijkingssite om de kosten per gewenste akte te vergelijken. Sluit u een hypotheek af? Dan stelt een notaris vaak aanvullende akten op, zoals een samenlevingscontract en een testament. Wees voor deze akten ook kritisch op de tarieven. Zorg alvast voor een hogere inschrijving in het Kadaster, als u uw hypotheek afsluit. Als u uw woning wilt laten verbouwen, hoeft u dan niet opnieuw naar de notaris.

 

Voor bestaande hypotheken de volgende vragen:

Wat gebeurt er als de rentevastperiode afloopt?
Als uw rentevastperiode afloopt, moet u uw rente opnieuw vastzetten (renteherziening). Hiervoor krijgt u een voorstel van uw bank of verzekeraar. U kunt ook overstappen naar een andere bank of verzekeraar. U moet dan wel opnieuw kosten betalen voor het afsluiten van uw hypotheek. Dit zijn bijvoorbeeld notariskosten, taxatiekosten en advieskosten.

Banken en verzekeraars gaan zeer verschillend om met dit moment van renteherziening. Vraag dus altijd vooraf hoe hier mee om wordt gegaan. Let hierbij op:

Bestaan er verschillende tarieven voor bestaande en nieuwe klanten? Veel geldverstrekkers hanteren een hogere rente voor bestaande klanten dan nieuwe klanten. Kies liever een geldverstrekker die hetzelfde rentetarief voor iedereen hanteert. Of trouwe klanten zelfs beloont met een rentekorting.

Wanneer wordt u geïnformeerd als u een nieuwe rentevastperiode moet kiezen? Om een goede beslissing te nemen is het belangrijk dat u de tijd krijgt om na te denken. Of eventueel over te stappen naar een andere aanbieder. Bij sommige banken en verzekeraars krijgt u een maand de tijd om een keuze te maken. Bij andere aanbieders is dit drie maanden of langer.

 

Krijg ik vanzelf een renteherzieningsvoorstel of moet ik ernaar vragen?
Dit verschilt per bank. Sommige geldverstrekkers benaderen u drie maanden voordat uw rentevastperiode afloopt. Maar anderen benaderen u pas een maand van tevoren. Een maand is vaak veel te kort om naar alternatieven te kunnen kijken. Maak daarom zelf minimaal drie maanden voor de einddatum een aantekening in uw agenda. En maak op tijd een afspraak met een financieel adviseur. Zo hebt u voldoende tijd om te vergelijken en kunt u uw hypotheek eventueel aanpassen aan uw persoonlijke situatie en toekomstplannen.

 

Als ik niet reageer op het renteherzieningsvoorstel, loop ik dan risico’s?
Hier geldt: ‘wie zwijgt stemt toe’. Als u akkoord bent met het voorstel hoeft u niet te reageren op het voorstel van de bank. Dan wordt de hypotheek verlengd met de rentetermijn die u daarvoor ook had. Als u wel een wijziging wilt doorvoeren, dan is belangrijk dat u op tijd actie onderneemt. Wilt u na de herzieningsdatum alsnog wijzigingen doorvoeren of overstappen naar een andere aanbieder? Daar zijn vaak hoge kosten aan verbonden.

 

Kan ik tussentijds overstappen naar een andere aanbieder met een lagere rente?
Ja, dit is meestal mogelijk. U sluit dan een nieuwe hypotheek af en betaalt de huidige hypotheek met dat geld terug. Of u de huidige hypotheek eerder kunt terugbetalen zonder boete, verschilt per product en per bank. Meestal geldt dat u op de resterende hypotheekschuld 10 procent per kalenderjaar boetevrij mag terugbetalen. Daarnaast mag u aan het einde van uw rentevastperiode boetevrij terugbetalen. En als u uw woning verkoopt. Betaalt u alsnog boeterente? Dan kunt u die kosten aftrekken bij uw belastingaangifte. Overigens kan het ook wel slim zijn om een boetebedrag te betalen. Als u dat bedrag snel kunt terugverdienen. Bijvoorbeeld als de rente op uw nieuwe hypotheek aanzienlijk lager is.

Houd wel rekening met de volgende extra kosten:

 • Notariskosten
 • Taxatiekosten
 • Advieskosten

 

Eventuele boete voor het vervroegd beëindigen van de hypotheek
Ook moet u er rekening mee houden dat de aanbieder opnieuw toetst of u de hypotheek kunt krijgen. Er wordt dan opnieuw gekeken naar uw inkomen en de waarde van uw woning.

 

Mag ik mijn woning tijdelijk verhuren zolang ik deze nog niet heb verkocht?
Volgens de Leegstandswet is het mogelijk een huis te verhuren dat te koop staat, maar alleen met toestemming van de hypotheekverstrekker. De voorwaarden voor verhuur kunnen verschillen per geldverstrekker. Lees daarom de voorwaarden van uw eigen hypotheek op dit punt nog even goed door.