De AVB en de BAV

Weer heerlijk vaag die afkortingen maar dat is nu eenmaal de gewoonte in de wereld der assurantiën. Toch zijn het allebei bijna onmisbare verzekeringen voor ondernemers en dat hoor je me niet vaak zeggen. Ik zal het hieronder dan ook verder uitleggen.

AVB staat voor aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en BAV voor beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ze worden nogal eens door elkaar gehaald maar er is een wezenlijk verschil tussen die twee.

AVB

De AVB geeft dekking voor schade aan personen en zaken (materiële-en letselschade) wanneer die door de ondernemer of zijn werknemers wordt veroorzaakt. De schade moet hebben plaatsgevonden tijdens de uitoefening van werkzaamheden van het bedrijf en het bedrijf moet daarvoor aansprakelijk zijn. Dit kan schade zijn die aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers onderling veroorzaken of schade die werknemers zelf lijden tijdens het verrichten van de werkzaamheden. Deze verzekering is niet verplicht maar wel verstandig om af te sluiten. Enkele voorbeelden van schade die onder een AVB vallen:

  • Door het toedoen van een medewerker struikelt een klant en deze loopt letselschade op of
  • Uw medewerker haalt koffie voor zijn collega’s, struikelt, en gooit de koffie over het colbert van één van de collega’s.

BAV

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) geeft daarentegen juist dekking voor de vermogensschade (financiële schade) die door een ondernemer of professional tijdens de uitoefening van zijn beroep wordt veroorzaakt. Denk aan aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door nalatigheid, vergissingen, verzuim, en onachtzaamheid tijdens de dienstverlening. Met een BAV zijn vaak ook aanvullende kosten verzekerd. Zoals kosten die gemaakt worden wanneer de aansprakelijkheid gerechtelijk moet worden aangevochten.

Een BAV geeft bijvoorbeeld dekking:

  • als een medewerker van een assurantieadviseur een fout maakt waardoor een polis niet juist wordt opgemaakt
  • of als een makelaarsmedewerker een fout maakt in een (voorlopig) koopcontract. Als een klant hierdoor financiële schade oploopt, kan een beroep worden gedaan op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Om alles nog wat ondoorzichtiger te maken voor de ondernemer het volgende: de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Deze verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder en/of commissaris en zorgt ervoor dat het financiële risico voor bestuurders en commissarissen beperkt blijft. Zo blijft hun privévermogen bij fouten buiten schot.

Noodzaak aansprakelijkheidsverzekeringen

Vanuit de wet zijn er steeds meer mogelijkheden om ondernemers aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Het aantal claims is dan ook sterk toegenomen. Dat maakt een BAV verzekering, naast een AVB, tot een onmisbare verzekering. Verschil is dus de dekking die geboden wordt. AVB voor materiele en letselschade en BAV voor vermogensschade. Daarnaast is de AVB niet verplicht en geldt er voor de BAV soms wel een wettelijke verplichting of verplichting vanuit een aansluiting bij een brancheorganisatie. 

Nu kennen jullie mijn instelling en filosofie. Ik ben er om orde en rust te scheppen in de financiële wirwar en ondoorzichtigheid. Omdat een ondernemer moet kunnen doen waar hij of zij goed in is. Zijn vak uitoefenen en zijn onderneming leiden. Dus heb je vragen, en dat hoeft dus niet alleen over het bovenstaande te zijn, kom gewoon eens langs of waag er een telefoontje aan. Dan kunnen we ons allebei bezig houden met ons vak.

Hartelijke groet, Ron Dubbeld

 

(©2017 Ingeborg Baumann)