Het rommelt nogal in de wereld

Natuurramp, staatsgreep of aanslag. Wat dekt de reisverzekering?

We leven er een heel jaar naar toe en de aanbiedingen voor allerlei verre of dichtbije bestemmingen vliegen om onze oren. Vakantie! Maar het rommelt nogal in de wereld. Er kan overal iets heel vervelends gebeuren of zelfs een ramp. Wat is te verzekeren dan?

Natuurramp

De annuleringsverzekering biedt in veel gevallen geen dekking als de vakantie vanwege een natuurramp afgebroken of geannuleerd wordt. Moeten er extra kosten worden gemaakt? Dan bieden veel reisverzekeringen een (beperkte) dekking. Vaak op voorwaarde dat de aangesloten alarmlijn daarvoor toestemming heeft gegeven. De exacte dekking is geregeld in de voorwaarden van de reisverzekering.

Molest

Molest zijn schades die zijn ontstaan in conflictsituaties. Deze term is verdeeld in ‘groot molest’ en ‘klein molest’. ‘Groot molest’ is bijvoorbeeld een burgeroorlog. ‘Klein molest’ is bijvoorbeeld een opstootje. De complete opsomming van molest staat in de voorwaarden. Annulering en extra kosten door molest zijn beide doorgaans niet verzekerd.

Terrorisme

Opvallend is dat terrorisme doorgaans niet onder molest valt. Terwijl juíst dit een actueel onderwerp is. Maar terrorisme wordt vaak als een risico beschouwd dat individuele verzekeraars niet kunnen dragen. Op allerlei reispolissen is de dekking van schade voortvloeiend uit terroristische activiteiten daarom beperkt. Speciaal voor deze schade is de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) opgericht. Bij terrorisme controleert de verzekeringsmaatschappij of het NHT de schade verzekert. Zo ja, dan is er vaak dekking op de reisverzekering.

Wat moet je doen?

Bij een natuurramp:

Check of en welke dekking de verzekering biedt voor de geclaimde kosten.
Is er dekking? Meld dan de schade bij de verzekeraar of serviceprovider.

Bij terrorisme:

Er moet gecontroleerd worden of NHT de zaak verzekert. Dat mogen alleen aangesloten verzekeraars doen. Werk je samen met een serviceprovider? Meld het dan bij hen, zij vragen dan de volmacht om de dekking te controleren bij het NHT.

Wat als de reisverzekering geen dekking biedt?

Neem dan contact op met de reisorganisator. Als de organisator is aangesloten bij het Calamiteitenfonds, dient ze daar een claim in. Het calamiteitenfonds beoordeelt per geval of: het een gedekte calamiteit is en wat de hoogte van de vergoeding is. Het Calamiteitenfonds is onafhankelijk. Dit houdt in dat bijvoorbeeld een negatief reisadvies door het ministerie van Buitenlandse Zaken niet per se gelijk staat aan een gedekte calamiteit. Niet iedere reisorganisator is bij het Calamiteitenfonds aangesloten.

Vraag gewoon aan mij wat de polisvoorwaarden zijn en dan kun je min of meer ontspannen op reis gaan.

Fijne vakantie!

Ron Dubbeld