Hoe gaat het met de zorg? Deel 2

Zorgverzekering 2020

Wat verandert er in 2020 aan de zorgverzekering? Hoe hoog is de verwachte zorgpremie komend jaar en hoeveel bedraagt het verplichte eigen risico? Ron Dubbeld van https://www.dubb.nl/ zocht de laatste ontwikkelingen op. De materie is redelijk ingewikkeld. Dubbeld kan je helpen uitzoeken wat het best bij jouw situatie past.

Hou in de gaten

Elk jaar maakt het kabinet op Prinsjesdag bekend wat er staat te veranderen in de zorgverzekering. Zowel de verwachte hoogte van de zorgpremie, de hoogte van het eigen risico en de inhoud van het basispakket. Op 12 november moeten de zorgverzekeraars uiterlijk de premies voor hun verzekeringen bekendmaken. De laatste dag van december is dan ook meteen de laatste dag dat je je verzekering op kunt zeggen. 31 januari 2020: de uiterste datum voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering, als je de oude uiterlijk 31 december hebt stopgezet. Je zorgverzekering gaat dan met terugwerkende kracht in op 1 januari.

Zorgpremie basisverzekering

De zorgpremie is het bedrag dat je betaalt aan de zorgverzekeraar om verzekerd te zijn. De inhoud van de basisverzekering voor de zorg is bij alle verzekeraars over het algemeen gelijk. Maar de hoogte van de premie voor een basisverzekering kan behoorlijk verschillen. Het kabinet gaat uit van een stijging van de zorgpremie van iets meer dan €3 per maand. De gemiddelde maandpremie zou dan op ongeveer €118,50 uitkomen. Het zijn echter de zorgverzekeraars die uiterlijk 12 november de uiteindelijke premies bepalen.

Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat je aan zorgkosten uit de basisverzekering betaalt voordat de zorgverzekeraar overgaat tot vergoeding. Kinderen en consulten bij de huisarts zijn hiervan uitgezonderd. In 2019 bedraagt het verplichte eigen risico €385. In 2020 zal dat zo blijven. In het regeerakkoord 2017-2021 staat namelijk dat het eigen risico tijdens de hele kabinetsperiode gelijk blijft.

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage in kosten voor de zorgverzekering. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van je inkomen. Voor 2020 stijgt de maximale zorgtoeslag met € 67 voor alleenstaanden en met € 95 voor meerpersoonshuishoudens. Deze stijging is dus hoger dan de stijging van de zorgpremie. Pas wel op. Zorgtoeslag wordt achteraf berekend en de kans is dus dat je moet terugbetalen.

Lagere collectiviteitskorting

De maximale wettelijke korting voor een collectieve zorgverzekering gaat van 10% naar 5% in 2020. Bij gelijkblijvende premies ga je als collectief verzekerde door deze wijziging dus meer betalen. De daadwerkelijke premies worden pas half november bekend. De aanvullende verzekering valt niet onder de Zorgverzekeringswet en kent geen maximumpercentage voor de collectiviteitskorting.

Geen eigen risico bij stoppen met roken

In het Nationaal Preventieakkoord is vastgesteld dat zorgverzekeraars stoppen -met-rokenprogramma’s vanaf 2020 vrijstellen van het eigen risico bij gecontracteerde zorgaanbieders.

Wijzigingen basisverzekering

De inhoud van de basisverzekering voor de zorg is bij alle verzekeraars over het algemeen gelijk. Hieronder lees je de wijzigingen die tot nu toe bekend zijn.
Welke uitbreidingen zijn er voor de basisverzekering van 2020?

• Logeervergoeding voor patiënten die voor een behandeling langdurig ver moeten reizen. Zij ontvangen nu een vergoeding van de vervoerskosten, maar kunnen vanaf volgend jaar kiezen tussen de logeervergoeding en vergoeding van de vervoerskosten. De logeervergoeding bedraagt maximaal €75 per nacht, als er sprake is van tenminste 3 aaneengesloten dagen behandeling.
• Vergoeding voor de zorg door de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten.
• Vergoeding van apotheekbereidingen als een geregistreerd geneesmiddel door hoge kosten niet wordt toegelaten tot het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
• Fampyra, een geneesmiddel dat het loopvermogen van MS-patiënten verbetert, wordt per 1 september 2019 opgenomen in de basisverzekering. Het gaat om een proefbehandelstrategie, waarbij MS-patiënten met zeer ernstige loopbeperkingen het middel eerst 2 weken op proef krijgen. Als de behandeling aanslaat wordt deze voortgezet.
• Vanaf 1 september 2019 is er vergoeding voor de geneesmiddelen durvalumab en abemaciclib, voor de behandeling van een specifieke vorm van longkanker en bepaalde vormen van borstkanker.
• Vanaf 1 oktober 2019 zitten fysiotherapiebehandelingen voor mensen met reumatoïde artritis (RA) en axiale spondyloartritis (SpA) voorwaardelijk in het basispakket. De behandelingen worden voor een periode van 4 jaar vergoed. In die tijd wordt het effect van de behandelingen op deze vormen van reuma onderzocht.

Wat verdwijnt er uit de basisverzekering in 2020?

Er is op dit moment nog niets bekend over vergoedingen die per 2020 uit de basisverzekering verdwijnen.
(Bron: Consumentenbond)