Houd de controle

cropped-logo.png

Schade door dieren

Dubbeld Assurantiën zetelt in een regio waar het geweldig is voor huisdieren als honden en ook paarden. Dicht bij strand, duinen en bossen waar de huisdieren kunnen genieten. En de eigenaar dus ook. Er zijn dan ook volop paardenbezitters en maneges en stallingen in de buurt. De aansprakelijkheid voor aangebrachte schade door dieren ligt echter best ingewikkeld.

Laten we beginnen met de risicoaansprakelijkheid. ‘De bezitter van het dier is aansprakelijk voor door het dier aangerichte schade’. Dat is duidelijk. Maar de wet zou de wet niet zijn als er geen mazen in zaten. ‘Tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade wordt toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.’

Bent u er nog?

Het gevaar schuilt natuurlijk in de eigen energie van het dier en het daarin opgesloten onberekenbare element. ‘Dat doet ie anders nooit!’ Zou kunnen. Maar het kan zijn dat je trouwe en makke merrie net op dat ogenblik wordt gestoken door een horzel, trapt en een nietsvermoedende wandelaar raakt. Het Burgerlijk Wetboek zegt dan ook dat het nodig is dat de schade is veroorzaakt door een eigen gedraging van het dier, waarbij het dier niet handelt als instrument van de persoon die hem leidt.

Als het dier de aanwijzingen van zijn baas opvolgt, dan is er geen sprake van eigen gedragingen van het dier en kan aansprakelijkheid niet op artikel 6:179 BW worden gebaseerd. Dit betekent niet dat de benadeelde met zijn schade blijft zitten, alleen moet deze op een ander artikel worden gebaseerd, bijvoorbeeld artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad).

Bezitter van het dier is aansprakelijk

De bezitter van het dier is aansprakelijk voor de schade. Ook al is uw dier weggelopen, dan kunt u nog aansprakelijk worden gesteld op basis van artikel 6:179 BW. Verder zijn mede-bezitters hoofdelijk aansprakelijk en indien het dier wordt gebruikt in de uitoefening van een bedrijf, dan rust de aansprakelijkheid op degene die het bedrijf uitoefent. We zullen de ingewikkeldheid van juist deze clausule aan de hand van een nogal hoog opgelopen voorbeeld uitleggen.

Een stel heeft een manege hier in de buurt en is getrouwd in gemeenschap van goederen. De vrouw wordt tijdens het lesgeven omver gelopen door een van de paarden. Gevolg, gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Vrouw stelt man aansprakelijk en baseert haar vordering op het feit dat haar man als bezitter van het paard dient in te staan voor de gevaren die de eigen energie van het dier met zich meebrengt. Verzekeraar is het daar niet mee eens. Het hele geval bereikte de Hoge Raad en bij mijn weten is er nog geen uitspraak.

Maar het toont aan dat schade aangebracht door dieren een materie is die, ik kan het niet genoeg benadrukken, maatwerk in het advies betreffende de juiste verzekering nodig heeft. En als ik het niet weet heb ik de mogelijkheid een en ander tot de bodem te onderzoeken door mijn goede contacten met diverse verzekeraars.

Ron Dubbeld