Kapitaalverzekering inzetten voor hypotheekschuld

Doe ik dat of doe ik dat niet?

De regels van de kapitaalverzekering die staat tegenover een hypotheek/eigen woning worden versoepeld per 1 april aanstaande. Wat houdt dat precies in voor mensen met een hypotheek die ook een kapitaalverzekering hebben?

Ten eerste maar eens de definitie van een kapitaalverzekering. Dit is een vorm van levensverzekering waar uiteraard premie voor wordt betaald. Aan het einde van de rit wordt bij in leven zijn van de verzekerde het zo gespaarde kapitaal uitgekeerd. Tevens zit er in het algemeen een overlijdensrisicoverzekering in ingebouwd, meestal ter dekking van een hypotheekschuld.

Woningmarkt

Het gaat beter met de woningmarkt. Daarom worden sommige crisismaatregelen weer teruggedraaid, zoals de verhoging van de grens om in aanmerking te komen voor een lening met Nationale Hypotheekgarantie.
Verder zet het kabinet in op een vermindering van de eigen woningschuld. Zo gaat de maximale hoogte van de hypotheek ten opzichte van de woningwaarde verder omlaag en gelden er soepeler regels om je kapitaalverzekering eigen woning in te zetten om je woningschuld te verlagen.

En dat laatste daar gaat dit artikel over. Want maak je gebruik van deze mogelijkheid of juist niet?

Voor een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), spaarverzekering eigen woning (SEW) en beleggingsrecht eigen woning (BEW) bij een oude spaar- of beleggingshypotheek moet je minimaal vijftien of twintig jaar premie hebben betaald als je deze wil afkopen zonder dat je hoeft af te rekenen met de fiscus.

Deze regeling wordt wat versoepeld. Er zijn dan extra mogelijkheden om de verzekering af te kopen zonder dat je over de opbrengst belasting hoeft te betalen:

  1. als je het huis verkoopt terwijl je al een nieuwe woning hebt gekocht
  2. en als je schuldhulpverlening krijgt van de gemeente3
  3. of als blijkt dat je door financiële problemen de woonlasten niet meer kunt betalen. Je blijft wel verplicht om met de uitkering van de verzekering de woningschuld af te lossen.

Verder kunnen huiseigenaren met een spaar- of beleggingshypotheek altijd belastingvrij hun kapitaalverzekering of bankspaarrekening gebruiken voor de aflossing van hun hypotheek. Dit komt erop neer dat je elk jaar tien procent boetevrij mag aflossen en het restant na afloop van de rentevaste periode in één keer mag aflossen, als het vermogen dat bij elkaar is gespaard even hoog is als de resterende hypotheek. Je mag dit dus ook doen als de looptijd van de verzekering korter is dan vijftien jaar.

Deze versoepeling heeft als doel om de totale hypotheekschuld van ons land – een van de hoogste ter wereld – omlaag te krijgen.

Denk je dat dit artikel van toepassing is op je eigen situatie neem dan even contact op. Ik kan je ook hierin vrijblijvend en ter zake kundig informeren. En we hebben een prima koffiemachine.

Hartelijke groet,

Ron Dubbeld