De kater komt later.

Vuurwerkschade is iedere jaarwisseling weer een groot probleem. Er zijn altijd mensen die het leuk vinden rotjes in brievenbussen te gooien of zwaar knalvuurwerk af te steken bij auto’s. Gelukkig bent u voor de meeste schade in privésfeer verzekerd. Maar welke verzekering dekt wat?

Opstalverzekering

Uw opstal- of woonverzekering dekt de schade als gevolg van brand en ontploffing. Vuurwerk zorgt echter ook vaak voor schades die lijken op een brandschade. Sommige polisvoorwaarden interpreteren bepaalde schades net even anders en zien ze niet als brandschade. Denk bijvoorbeeld aan zaken als smelten en schroeien.

Inboedelverzekering

Vuurwerk veroorzaakt niet alleen schade aan woningen, maar kan ook schade aan uw inboedel veroorzaken. Denk aan een gaatje dat in uw jas wordt gebrand door vuurwerk. En ja, die ongevaarlijke sterretjes zijn echt wel gewoon vuur. Dit soort schades zijn verzekerd op uw inboedelverzekering. Echter, als de schade is veroorzaakt door roekeloos gedrag van anderen, verwachten verzekeraars wel dat u aangifte doet.

Autoverzekering

Eén van de verzekeringen waar rond de jaarwisseling het meest op wordt geclaimd, is de autoverzekering. Is het geen schade door vuurwerk, dan is het wel door grapjassen die auto’s in brand steken. De vraag of er sprake is van opzet, is bepalend voor de vergoeding. Brandschades waarbij geen sprake is van opzet, vallen onder de dekking van uw beperkt casco of uw all risk verzekering.

Als de schade aan uw auto met opzet is toegebracht, bijvoorbeeld doordat een rotje in de uitlaat is gestopt, valt de schade onder de dekking voor vandalisme. Schades door vandalisme worden alleen vergoed indien u een all risk verzekering heeft.

Een WA-autoverzekering keert bij vuurwerkschade geen vergoeding uit. Deze dekt immers alleen schade die u toebrengt aan anderen met uw voertuig. Wanneer u weet wie de dader is, kunt u natuurlijk wel proberen de schade te verhalen op deze persoon door hem of haar persoonlijk aansprakelijk te stellen.

Een claim voor schade door vandalisme gaat vaak wel ten koste van uw schadevrije jaren. Dit geldt dus ook voor vandalisme met vuurwerk. Claims voor brandschade gaan vrijwel nooit ten koste van uw schadevrije jaren.

Ongevallenverzekering

Het is een vreselijk scenario, maar helaas niet ondenkbaar. U kunt bij het afsteken van vuurwerk gewond raken aan uw hand of u loopt gehoorschade op door iemand die vlak naast u een strijker afsteekt. Dan wordt uiteraard uw ziektekostenverzekering aangesproken, maar deze dekt niet alle kosten. De verwondingen kunnen zo ernstig zijn dat u voor langere tijd, of zelfs permanent, gezondheidsschade lijdt. De ongevallenverzekering keert een vast bedrag uit wanneer een medisch expert bij u heeft vastgesteld dat het om blijvend letsel gaat. Ook bij overlijden wordt een vast bedrag uitgekeerd.

Aansprakelijkheidsverzekering

Wanneer u zelf schade heeft veroorzaakt bij het afsteken van vuurwerk, kunt u een beroep doen op uw aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering biedt dekking voor zaak- en/of letselschade. De verzekering is er ook voor u als uw kinderen, tot 14 jaar, opzettelijke schade hebben veroorzaakt. Boven die leeftijd is er voor schade die opzettelijk is aangebracht geen dekking op de polis, conform de opzetclausule. Degene die de schade heeft veroorzaakt moet dan de vergoeding zelf betalen.

Houd je hond in de gaten!

Let ook goed op als je een huisdier hebt die bang is voor vuurwerk. Regelmatig komt het voor dat honden uit angst op het tapijt plassen, of de bank kapot knauwen. Dit soort schades worden niet door de inboedelverzekeraar vergoed.

Dit alles gezegd hebbende, ik ben zelf nogal tegen vuurwerk maar dat is een andere discussie, wens ik iedereen een knallende jaarwisseling en een voorspoedig, gelukkig, liefdevol en gezond 2017!

Ron Dubbeld