Lekker Contra

 

Het zit er bij sommige mensen gewoon ingebakken. En waarom ook niet? Je wilt het gewoon ook van een ander horen. Je wilt een zogeheten contra-expertise bij met name schade aan je auto. Niet in alle gevallen maar soms wel.Maar daar is nogal gedoe over, het onderwerp haalde de tv en er werden vragen over gesteld in de Tweede Kamer. Want wat wordt nu wel of niet vergoed en is dat redelijk?De wet kent geen enkele bepaling die specifiek ziet op de kosten van een contra-expert. Er staat alleen : ‘De redelijke kosten tot de vaststelling van de schade komen ten laste van de verzekeraar.’ U snapt het al. Het draait om het woordje ‘redelijk’. Wat wel interessant is dat de verzekeraar hier van af mag wijken als het om verzekeringen gaat die beroeps- of bedrijfsmatig zijn gesloten. Het is te simpel om te zeggen dat verzekeraars de schade zo laag mogelijk willen vaststellen en de verzekerde zo hoog mogelijk. Maar het is ook zo dat niet elke schade objectief en exact is vast te stellen.

Het is dus absoluut niet vanzelfsprekend dat de hoogte van de schade wordt vastgesteld door een deskundige die is benoemd door één van de partijen. Zeker niet als je bedenkt dat die deskundige afhankelijk is van de verzekeraar. En toch gebeurt dat. De schade wordt vastgesteld door een expert die benoemd is door de verzekeraar.

Maar: In de praktijk zijn er toch verschillen in de verzekeringsvoorwaarden. Er zijn vier varianten.

  1. Er wordt in het geheel niet gesproken over expertisekosten en/of contra expertisekosten.
  2. De polisvoorwaarden bepalen dat de verzekeraar de expert benoemt en betaalt.
  3. Als punt 2 maar met de toevoeging dat als de verzekerde het niet eens is met de schadevaststelling door de expert, de verzekerde op kosten van de verzekeraar een eigen expert mag benoemen.
  4. De polisvoorwaarden bepalen dat beide partijen een expert mogen benoemen, die in gezamenlijk overleg de schade vaststelt.

 

De laatste methode lijkt steeds vaker voor te komen. Deze regeling geldt van oudsher voor brandverzekeringen. Wel met een restrictie: de verzekeraar vergoedt de kosten van de door de verzekerde benoemde expert slechts tot het bedrag dat zijn eigen expert heeft gedeclareerd.

Nu begrijp ik dat het een heel gedoe is om dat allemaal uit te zoeken. In de praktijk gaat het ook meestal wel goed. Dat uitvogelen van polisvoorwaarden moet je niet zelf aan beginnen. Want elke situatie is anders en het ligt er natuurlijk ook aan wat je auto je waard is. En heb je een bedrijf met een of meerdere voertuigen wordt het helemaal specialisten werk. Ik doe dat graag en heb de mogelijkheid om met die verzekeraars zaken te doen die de beste voorwaarden voor jouw situatie bieden. En ik blijf advies geven, ook als de polis eenmaal loopt.

Ron Dubbeld