Sneu voor Sinterklaas

 

De schoorsteenbranden nemen maar niet af en zijn dus een hot item, elke winter weer. De waarneembare schoorsteenbrand ontstaat door het ontbranden van achtergebleven materiaal in het rookkanaal. Dit bestaat uit koolstof en teer, vandaar dat Piet zwart werd maar dit terzijde, daar is al genoeg gedoe over. De samenstelling van deze twee verschilt per rookkanaal en heeft te maken met stookgedrag en de gebruikte brandstof. De opstelling van de kachel en het rookkanaal zelf zijn ook van invloed. Of er dan ook brand ontstaat hangt af van het onderhoud van de schoorsteen.

Stookgedrag

Het stookgedrag beïnvloedt wat voor soort rook het rookkanaal passeert. Bij elke verbranding gaat de rook door het kanaal en dit bepaalt dus de afzet van het koolstof/teer mengsel (creosoot). De samenstelling is wel te beïnvloeden door:

* het gebruik van het juiste en goed gedroogd hout,

*een neutrale manier van ontsteken, waarbij het meest brandbare materiaal bovenaan wordt gelegd. Dat heet omgekeerd stoken.

* de juiste manier van doven, aangeraden wordt om het vuur volledig te laten opbranden in plaats van te doven door smoren van de luchttoevoer.

* zo min mogelijk gesmoord stoken, de luchttoevoerklep helemaal open geeft de beste volledige verbranding

Verder wat tips voor de plaatsing van het rookkanaal:

  1. Zo min mogelijk verslepingen in het rookkanaal (bochten bedoelen we)
  2. Geen bochten groter dan 30 graden
  3. de uitmonding van het rookkanaal moet hoger zijn dan de nok van het dak
  4. plaats een trekkap

En laat het rookkanaal jaarlijks ouderwets vegen door iemand die daar verstand van heeft. Dat is echt minimaal.

Want ook hierbij geldt: voorkomen is beter dan blussen!