Terrorisme

Hoe kan ik me wapenen?

Door de aanslag in New York in 2001 en later in Madrid (2004), Londen (2005) en een jaar geleden in Parijs wordt meer en meer duidelijk dat terrorisme grote en ingrijpende gevolgen kan hebben. En helaas is de stroom terroristische aanslagen niet te stuiten, ook niet door internationale regeringen. Daar willen we ons natuurlijk niet bij neerleggen maar we hebben wel te maken met de feiten en dienen ons daartegen te wapenen. Volgens het NCTb (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding) is het zeker niet ondenkbaar dat er ook in Nederland een terroristische aanslag kan komen.

Helaas overlijden bij een terroristisch aanslag regelmatig mensen. De vraag rijst dan: keert in zo’n verschrikkelijke situatie mijn overlijdensrisicoverzekering wel uit?

Dekking overlijdensrisicoverzekering

Het antwoord daarop is: Ja, bij 95% van de verzekeraars wel. Naar aanleiding van de aanslag in New York hebben de verzekeraars namelijk gezamenlijk de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) opgericht. Bij een aanslag zullen de verzekeraars voor elkaar bijspringen om de uitkering te kunnen voldoen. Door de samenwerking is er 1 miljard euro per jaar beschikbaar voor uitkering als gevolg van een terreurdaad.

Tot een aantal jaar geleden waren alle aanbieders van overlijdensrisicoverzekeringen op de Nederlandse markt aangesloten bij de NHT. De afgelopen jaren zijn er een paar aanbieders met overlijdenrisicoverzekeringen op de markt gekomen, waarbij dat niet meer het geval is. Een en ander is te lezen in de polisvoorwaarden, dat is verplicht. Zie je de term NHT niet genoemd dan ben je dus niet verzekerd.

Ben ik verzekerd?

Een terreurdaad heeft ingrijpende gevolgen. In de eerste plaats natuurlijk voor de slachtoffers en nabestaanden. Maar er kan ook sprake zijn van grote materiële schade, zoals beschadigde woningen en kantoorpanden. Er zullen weinig mensen zijn die hun verzekeringspolis nalopen om te kijken of dergelijke schade door de verzekeringsmaatschappij wordt vergoed. De enkeling die dit wel doet zal waarschijnlijk de ‘terrorisme-clausule’ tegenkomen. Wat betekent dit?terrorisme-2 

Terrorisme-clausule
Schade die wordt veroorzaakt door terrorisme wordt binnen de verzekeringswereld als een aparte categorie gezien en is opgenomen in de zogeheten terrorisme-clausule. Aanslagen zijn enorm risicovol, zo bleek wel op 9/11.  Naar aanleiding hiervan is door Nederlandse verzekeraars de zogenoemde Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden opgericht met als doel het gezamenlijk dragen van de risico’s van terrorisme.

Wat verzekeringsmaatschappijen niet kunnen is de maatschappelijke en emotionele schade die een terreurdaad met zich meebrengt verzachten of vergoeden.

Dat kan niemand.

Voor meer info kunt u altijd een afspraak met me maken.

Ron Dubbeld