Thuis in hypotheken

Thuis in hypotheken

Er is nogal wat gaande in de hypotheekwereld. Ik zet de belangrijkste zaken voor u op een rijtje. Maar natuurlijk is elke situatie anders en een persoonlijk gesprek met mij is raadzaam als u vragen heeft, een huis wil kopen of als een verandering of aanpassing van de hypotheek in de planning zit. Daar ben ik namelijk voor.

  1. De maximale hypotheek gaat omlaag naar 101%. Het is maar 1 procentje maar het betekent wel dat u een groter deel van de bijkomende kosten als overdrachtsbelasting en financieringskosten uit eigen middelen moet kunnen financieren. Dit percentage blijft dalen tot 100%.
  2. Het partnerinkomen mag vanaf 2017 voor 60% meetellen, dat was tot op heden 50%.
  3. De hypotheekrente aftrek is per 1 januari weer iets verder beperkt tot nu 50%. Dit geldt trouwens alleen voor mensen met een belastbaar inkomen boven €072.
  4. De Nationale Hypotheek Garantie is sinds januari weer gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. Sinds 2009 is deze grens namelijk als crisismaatregel tijdelijk verhoogd geweest om de woningmarkt een impuls te geven.
  5. De starterslening blijft in aangepaste vorm bestaan. Sinds 1 januari 2013 moeten nieuwe hypotheken verplicht worden afgelost om recht op hypotheekrenteaftrek te behouden. Voor de starterslening gold sindsdien een uitzondering. Die uitzondering stopt op 31 december 2016.
  6. Met ingang van 1 april 2017 zijn de looptijdseisen van de kapitaalverzekering en bankspaarrekening vervallen. U hoeft niet meer te voldoen aan het vereiste van 15 of 20 jaar premie betalen of sparen. In veel situaties betekent dit dat u vanaf 1 april met uw kapitaalverzekering of bankspaarrekening belastingvrij uw eigenwoningschuld mag aflossen. Dit kan verspreid, zodat u maximaal kunt aflossen binnen het boetevrije bedrag, of in één keer, na afloop van de rentevaste periode van uw hypotheek. Ik zal hier in de komende weken verder op ingaan want dit is best een ingewikkelde, maar belangrijke verandering.
  7. In 2017 is de eenmalige schenkingsvrijstelling verhoogd van € 53.016 naar € 100.000. De ontvanger moet het bedrag besteden aan de eigen woning of aan de aflossing van hypotheek- of restschuld. De leeftijdsgrens voor ontvangers blijft liggen tussen de 18 en 40 jaar. Nieuw is dat geen sprake hoeft te zijn van een ouder-kindrelatie. En dat de schenking gespreid over 3 jaar mag worden gedaan (2017, 2018 en 2019), in plaats van voorheen in een jaar. De ontvanger moet in het laatste jaar wel jonger zijn dan 40. De schenkingen moeten uiterlijk in het tweede kalenderjaar na het jaar van de eerste schenking zijn gebruikt voor de eigen woning. Ook hier ga ik de komende tijd verder op in.

Nogal wat verschuivingen dus, en dan heb ik nog niet eens alles genoemd. Ik zou dit artikel doorlezen, er uithalen wat eventueel van toepassing zou kunnen zijn en weer vergeten want zoals gezegd, iedere persoonlijke situatie is anders. Ik ken alle haken en ogen en ben niet gebonden aan een bepaalde hypotheekverstrekker dus samen kunnen we komen tot een op maat gesneden hypothecaire lening. Rust in uw financiële situatie creëren, dat is mijn motto en daar sta ik voor!