Een ongeluk zit in een klein uitje

Aan het eind van het jaar, als de winst meevalt, omdat je je trouwe werknemers wat gunt, gewoon voor de gezelligheid, om te teambuilden. Het uitje georganiseerd voor je werknemers is een traditie die we graag in stand houden en die bijna zo belangrijk is als het klopje op de schouder of het compliment. Die uitjes zijn niet zelden avontuurlijk, de bowlingavond is hopeloos jaren ’80. Er moet worden survivalt, Escaperooms zijn populair, er worden boten afgehuurd en niet zelden sportieve activiteiten ondernomen. En dan gebeurt er wat. Er raakt iemand gewond. In hoeverre ben je aansprakelijk als werkgever?

Werkgeversaansprakelijkheid

Op grond van artikel 7:658 BW is er sprake van aansprakelijkheid als de werkgever heeft nagelaten voldoende zorg te dragen voor de veiligheid van zijn medewerkers. Met andere woorden; er moet gezorgd worden voor een veilige werkplek. Denk aan een schildersbedrijf dat er in ieder geval voor moet zorgen dat haar werknemers op een veilige stellage staan als zij een gebouw aan het schilderen zijn. Het begrip werkgeversaansprakelijkheid moet ruim worden uitgelegd, waardoor de werkgever in beginsel aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade die ten gevolge van een bedrijfsuitje is geleden. Maar de werkgeversaansprakelijkheid is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De verplichting tot deelname, en in hoeverre het toch werk gerelateerd is spelen daarbij een grote rol. Een uitje om de teamspirit te verbeteren zal bijvoorbeeld al snel als werk gerelateerd worden gezien conform artikel 7:658 BW. Maar een uitje waarbij de deelname niet verplicht is in het weekend plaats vindt kan buiten de werking van dat artikel vallen. Daarnaast kan de aansprakelijkheid voor schade door een bedrijfsuitje dus ook nog onder de werking van artikel 7:611 BW vallen. Dus een medewerker die schade oploopt bij een bedrijfsuitje maakt in principe een goede kans om zijn schade te verhalen op zijn werkgever.

Verplicht uitje

Als het uitje verplicht wordt gesteld dan is er wel degelijk sprake van aansprakelijkheid.
Dus als er bijvoorbeeld met een boot wordt gevaren, het uitje min of meer verplicht is vanuit het bedrijfsbelang of sociale verbondenheid en er slaat iemand overboord met alle gevolgen van dien ben je als werkgever aansprakelijk. Eventueel kan er in beroep worden gegaan omdat het ongeval plaatsvond buiten de dagelijkse werkzaamheden. Als je dat al wil dan. Juffrouw Janny laten skateboarden samen met de jongens van de productie en de boekhouder op zaterdagmiddag is nog zo’n voorbeeld waarbij een ongelukje in een klein uitje ligt. Zo moet een werkgever, als er risico’s aan een bedrijfsactiviteit zijn verbonden, altijd nagaan of hij voor die risico’s een (collectieve) verzekering had kunnen afsluiten en moet er voldoende gewaarschuwd worden over het risico en de mogelijke gevolgen. Let daar op!

Of ga misschien toch maar bowlen of lekker uiteten.

Hartelijke groet, Ron Dubbeld.